Polityka prywatności

Oświadczenie o prywatności dla Klientów

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie korzystając ze sklepu internetowego przyratuszu.pl. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Pizzeria Przy Ratuszu Jolanta Szoka (dalej „przyratuszu.pl”). Przyratuszu.pl ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu przyratuszu.pl przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Przyratuszu.pl przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

  • Imię i nazwisko
  • Dane adresowe
  • Dane kontaktowe
  • Zamówienie
  • Dane dotyczące płatności
  • Komentarze (jeśli dotyczy)

2. Pliki cookie

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Przyratuszu.pl wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

  • Dane dotyczące lokalizacji
  • Adres IP lub identyfikatory aplikacji
  • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
  • Język strony internetowej

Wiek

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeżeli uważasz, że bez zgody zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z nami wysyłając pismo na:

W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Przyratuszu.pl nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Przyratuszu.pl wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 miesięcy od momentu złożenia przez Państwa zamówienia.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że przyratuszu.pl dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu zamówienia, prosimy o kontakt. Możesz skontaktować się wysyłając odpowiednie pismo na:

Przyratuszu.pl odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Urząd ochrony danych osobowych

Poza opcją złożenia skargi u nas, mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych:

Pizzeria Przy Ratuszu Jolanta Szoka
ul. Ks. Anastazji 1
75-056 Koszalin
e-mail: pizzeriaprzyratuszu@gmail.com